PRECIZĂRI

cu privire la eliberarea şi folosirea documentului

1. Se completează într – un singur exemplar cu cerneală citeţ şi se eliberează de unitatea sanitară în care s–a efectuat, sau a dispus efectuarea îmbălsămării (spital, sanatoriu, dispensar medical teritorial, institute, laboratoare de medicină legală). Se păstrează, potrivit prevederilor legale de administraţia cimitirului.

2. Îmbălsămarea cadravelor se face de medic sau, în prezenţa acestuia, de personalul sanitar mediu, numai pe baza Certificatului medical constatator al morţii sau Adeverinţei de înregistrare a morţii.

3. Se semnează de medicul care a efectuat îmbălsămarea sau a asistat la această operaţie.

4.Se eliberează la cererea scrisă a membrilor de familie ai decedatului sau a altor persoane desemnate, potrivit legii, fiind unicul document sanitar cerut pentru depunerea cadavrului la capelă sau pentru transportul cadavrului în altă localitate decât aceea în care s – a produs decesul.

5. Transportul cadavrului în altă localitate se face într – un sicriu închis, căptuşit pe dinăuntru cu tablă sau carton gudronat, bine lipit la încheieturi şi al cărui fund este acoperit cu un strat de 5 cm grosime de materii absorbante (rumeguş de lemn, turbă sau alte asemenea), îmbibate într – o soluţie dezinfectantă.

6. Sicriele decedaţilor prin antrax, difterie şi febră tifoidă, fie că se depun la capelă fie că se transportă în altă localitate, vor avea capacul bine închis şi sigilat, nedeschizându – se sub nici un motiv. Sigilarea capacului se face de personalul sanitar care a efectuat îmbălsămarea.

7. Este interzisă îmbălsămarea, depunerea în capelă şi transportul în altă localitate a cadavrelor decedaţilor prin morvă, holeră, pestă şi variolă.

Descarca Certificatul de imbalsamare